Onze missie

_MG_0583.jpg
 

De mens heeft zijn volledige leefomgeving inmiddels gecultiveerd. Overal zijn steden, wegen of landbouw te vinden waardoor de wereld die we kennen geen ongerepte natuur meer kent (met uitzondering van een aantal extreme omgevingen zoals in bv Alaska). Doordat er geen natuurlijke omgeving meer is waarin roofdieren hun prooien eten, dieren overal naartoe kunnen trekken en oorspronkelijke vegetaties in voldoende mate voorkomen in een gebied, kunnen populaties zich ook niet (meer) genoeg op een natuurlijke manier ontwikkelen.

Door het eenzijdige aanbod van voedsel en leefomgeving zie je velden vol met een paar verschillende soorten groente waarin geen ruimte is voor onkruid en bloemen en zie je geïntensiveerde landbouw waardoor veel minder dekking en ongerepte stroken/bosjes zijn waarin dieren zich kunnen ophouden. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer diersoorten zijn die zich niet meer thuis voelen in een gebied waar ze oorspronkelijk wel thuis hoorden (denk aan de weidevogels die momenteel een dramatisch afname vertonen, patrijzen die nauwelijks meer in Nederland voorkomen en ga zo maar door).

Deze diersoorten kunnen zich dan ook niet meer succesvol voortplanten en zullen vervolgens niet meer voorkomen. Door het natuurlijk evenwicht een handje te helpen door middel van de jacht, zorgen we ervoor dat meer diersoorten de ruimte en het voedsel krijgen die ze nodig hebben om zich succesvol voort te planten. Soms is het evenwicht zo ernstig verstoord dat sommige diersoorten hele gebieden domineren wat weer een effect heeft op de diversiteit aan flora dat er groeit en daardoor weer de populaties insecten drastisch afneemt en vervolgens veel minder soorten vogels voorkomen die van die insecten hadden moeten leven.

Alles is in de natuur met elkaar verbonden, en als de mens zo een grote invloed uitoefent op de natuur, dan hebben wij als mens ook de plicht om ervoor te zorgen dat het natuurlijk evenwicht zoveel mogelijk in stand blijft.

Duurzame jacht heeft tot doel om het natuurlijke evenwicht in stand wordt gehouden. Zoals hierboven beschreven is het cruciaal voor de natuur om hier actief mee bezig te zijn. Door meerdere keren per jaar tellingen te doen van het aantal dieren en diersoorten dat wordt waargenomen, wordt er berekend hoeveel dieren er in een gebied leven. Deze gegevens worden weer afgezet tegen modellen waaruit blijkt wat een gezonde populatie inhoudt, en op basis daarvan wordt het bepaald hoeveel dieren geoogst zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat het evenwicht in de natuur een zo groot mogelijke kans heeft op succes. Dat succes hangt overigens ook af van andere factoren, en daar houden wij ons ook mee bezig. Door met boeren in gesprek te zijn, wordt er enerzijds gezorgd voor een meer divers aanbod aan flora door het inzaaien van (on-)kruiden en veldbloemen. Anderzijds helpen jagers ook de boeren met een effectieve vorm van jacht door met de seizoenen mee, te zorgen dat hun oogsten niet worden bedreigd door grote groepen dieren. Hierbij wordt niet alleen gejaagd, maar ook geholpen met afrastering, preventieve verjaging ed.

Wij van Wild van Wild gebruiken alleen maar geschoten wild. Dat garandeert dat de dieren die we gebruiken voor onze producten het leven hebben gehad dat ze al duizenden jaren hebben.
Ons vlees heeft dan ook 0,0 CO2 footprint tot aan de oogst (de jacht). Er is nooit een milieubelastende voederfabriek aan te pas gekomen, extra water voor gebruikt en geen van de dieren is ooit in aanraking met antibioticum of een ander medicijn geweest.

Nu is het thema duurzaamheid iets waar de laatste jaren veel naar wordt gekeken, met name door de steeds kritischer wordende consument, en dat is natuurlijk fantastisch. Zo min mogelijk belasting op de natuur, maar nog wel lekker vlees kunnen eten is wat wij als missie in ons bedrijf en zelfs ons leven zien. En daarbij hoort ook mate, dus minder consumptie van vlees, maar dan wel het beste en meest voedzame wat er te krijgen is. Met meer bewustzijn, begrip en respect genieten van hetgeen de natuur ons te bieden heeft.