De jacht en zijn seizoenen

Waarom jagen jullie?
Vind je het moeilijk om een dier te doden?

Deze vragen krijgen we regelmatig. Niet simpel om uit te leggen maar wel elke keer weer mooi om over te vertellen.

We jagen omdat we ons verbonden voelen met de natuur. Omdat we verantwoordelijkheid willen nemen voor ons voedsel en omdat wild het beste, eerlijkste en lekkerste vlees is dat je kan krijgen.

Wie wil eten, zal moeten oogsten. En als je vlees wilt eten dan zal daar een dier voor moeten sterven. Daar gaan wij als jagers niet lichtzinnig mee om, en dat blijkt uit veel aspecten. Een jager heeft diepgaande kennis over zowel de te bejagen dieren, maar ook over de dieren die juist beschermt moeten worden. Over de seizoenen, gewassen, dier en plantziektes, maar ook over de sociale aspecten van de verschillende populaties. De omvangrijke opleiding die elke jager moet hebben afgelegd en de tijd die gaat zitten in het onderhouden van het veld wordt door niet-jagers vaak over het hoofd gezien. Jagers zijn professionals die zich inzetten in en voor de natuur.

Waarom wordt er gejaagd?
In de huidige maatschappij heeft de mens een heel groot deel van het landschap gecultiveerd. In Nederland heeft de geintensiveerde landbouw er tevens voor gezorgd dat de biodiversiteit enorm is afgenomen. Om het evenwicht in de natuur te ondersteunen is jagen een belangrijke pijler.

_MG_0803.jpg

Kijk op jacht

De publieke opinie wordt geregeld gepijld en over de afgelopen decenia is de jacht alsmaar